M37

Mỹ - Pháo tự hành

Được phát triển vào năm 1945 dựa trên nền tảng của M24, có tổng cộng 150 chiếc đã xuất xưởng. Xe tăng này chưa từng tham dự 1 trận đánh nào trong Thế Chiến thứ II, nhưng đã được sử dụng ở Chiến tranh Triều Tiên.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc IV
Máu 180 HP
Giá tiền 130,000
Khối lượng 9.72 t
Tốc độ tối đa 56.3 km/h
Tốc độ lùi tối đa 14 km/h
Giáp thân xe
Front:
12.7 mm
Side:
12.7 mm
Rear:
12.7 mm
Kíp lái
  • Commander
  • Gunner
  • Driver
  • Radio Operator
  • Loader
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc IV
Tháp pháo M37D1
Giáp
Front:
mm
Side:
mm
Rear:
mm
Tốc độ quay xe 16 d/s
Gốc nâng của tháp -25.4°/26.3
Tầm nhìn 300 m
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 50
XP 0

Súng

Cấp bậc III
SỐ lượng đạn 126 rounds
Tốc độ bắn 4.00 r/m
Thời gian nạp đạn 15.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 5.50 s
Độ chính xác 0.82 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
HE
410 HP (1.91 m)
HEAT
350 HP
Sát thương/phút
HE
1640 HP/min
HEAT
1400 HP/min
Xuyên giáp
HE
53 mm
HEAT
101 mm
Tốc độ đạn
HE
315 m/s
HEAT
315 m/s
Giá đạn
HE
166
HEAT
10 (gold)
Khối lượng 433 kg
Giá tiền 12,850
XP 0
Cấp bậc V
SỐ lượng đạn 126 rounds
Tốc độ bắn 4.00 r/m
Thời gian nạp đạn 15.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 5.00 s
Độ chính xác 0.80 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
HE
410 HP (1.91 m)
HEAT
350 HP
Sát thương/phút
HE
1640 HP/min
HEAT
1400 HP/min
Xuyên giáp
HE
53 mm
HEAT
101 mm
Tốc độ đạn
HE
410 m/s
HEAT
410 m/s
Giá đạn
HE
166
HEAT
10 (gold)
Khối lượng 517 kg
Giá tiền 40,500
XP 3,900

Động cơ

Cấp bậc III
Công suất động cơ 262 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 256 kg
Giá tiền 8,200
XP 0
Cấp bậc IV
Công suất động cơ 296 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 530 kg
Giá tiền 10,200
XP 820

Bộ truyền dộng

Cấp bậc III
Giới hạn tải cho phép 21.00 t
Tốc độ quay xe 25 d/s
Khối lượng 10,000 kg
Giá tiền 1,380
XP 0
Cấp bậc IV
Giới hạn tải cho phép 23.00 t
Tốc độ quay xe 28 d/s
Khối lượng 10,000 kg
Giá tiền 3,900
XP 1,050

Radio

Cấp bậc IV
Phạm vi radio 325 m
Khối lượng 80 kg
Giá tiền 1,980
XP 0
Cấp bậc VI
Phạm vi radio 420 m
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 24,600
XP 1,480
Cấp bậc X
Phạm vi radio 750 m
Khối lượng 80 kg
Giá tiền 54,000
XP 9,000

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 26.6071 %
Bạc kiếm được 4286.41
Tỉ lệ thắng 49.3871 %
Sát thương gây được 233.302
Số lượng giết mỗi trận 0.531564
Thêm chi tiết @ vbaddict.net