AMX 50 Foch (155)

Pháp - Chống tăng

Năm 1952, với việc khởi động dự án AMX 50 120, người Pháp ngừng việc phát triển Pháo Chống tăng AMX 50 Foch. Họ cho rằng một Pháo Chống tăng chỉ trang bị súng 120 mm như xe thường là không cần thiết. Có khá nhiều thử nghiệm nâng cấp súng chính thành 155 mm, nhưng những nỗ lực này bị từ bỏ khi Pháp chấp thuận tiến hành sử dụng trang thiết bị tiêu chuẩn hóa theo NATO.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc X
Máu 1850 HP
Giá tiền 6,100,000
Khối lượng 40.60 t
Tốc độ tối đa 50 km/h
Tốc độ lùi tối đa 13 km/h
Giáp thân xe
Front:
180 mm
Side:
40 mm
Rear:
40 mm
Kíp lái
  • Commander (Radio Operator)
  • Gunner
  • Driver
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc X
Tháp pháo AMX 50 Foch (155)
Giáp
Front:
mm
Side:
mm
Rear:
mm
Tốc độ quay xe 26 d/s
Gốc nâng của tháp -6°/6
Tầm nhìn 380 m
Khối lượng 170 kg
Giá tiền 100
XP 0

Súng

Cấp bậc X
SỐ lượng đạn 30 rounds
Tốc độ bắn 3.00 r/m
Thời gian nạp đạn 50.00 s
Băng đạn Size: 3
Reload time: 5 s
Thời gian nhắm 3.00 s
Độ chính xác 0.36 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
750 HP
HEAT
750 HP
HE
1100 HP (3.78 m)
Sát thương/phút
AP
2250 HP/min
HEAT
2250 HP/min
HE
3300 HP/min
Xuyên giáp
AP
293 mm
HEAT
395 mm
HE
90 mm
Tốc độ đạn
AP
826 m/s
HEAT
826 m/s
HE
826 m/s
Giá đạn
AP
1560
HEAT
17 (gold)
HE
1090
Khối lượng 5,000 kg
Giá tiền 375,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc IX
Công suất động cơ 1000 hp
Khả năng cháy 15 %
Khối lượng 750 kg
Giá tiền 99,800
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc X
Giới hạn tải cho phép 59.56 t
Tốc độ quay xe 30 d/s
Khối lượng 11,000 kg
Giá tiền 82,500
XP 0

Radio

Cấp bậc X
Phạm vi radio 750 m
Khối lượng 80 kg
Giá tiền 54,000
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác %
Bạc kiếm được
Tỉ lệ thắng %
Sát thương gây được
Số lượng giết mỗi trận
Thêm chi tiết @ vbaddict.net