T23

Mỹ - Tăng hạng trung

Tăng hạng trung bản thử nghiệm. Quá trình phát triển bắt đầu từ cuối năm 1942 đến hè năm 1944. Chiếc xe này chưa bao giờ được sản xuất hàng loạt cũng như tham gia chiến đấu.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc VIII
Máu 1310 HP
Giá tiền 2,103,000
Khối lượng 18.28 t
Tốc độ tối đa 56 km/h
Tốc độ lùi tối đa 20 km/h
Giáp thân xe
Front:
76.2 mm
Side:
50.8 mm
Rear:
38.1 mm
Kíp lái
  • Commander
  • Gunner
  • Driver
  • Radio Operator
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc VII
Tháp pháo T23T80
Giáp
Front:
63.5 mm
Side:
63.5 mm
Rear:
63.5 mm
Tốc độ quay xe 38 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 380 m
Khối lượng 7,000 kg
Giá tiền 21,800
XP 0
Cấp bậc
Tháp pháo
Tốc độ quay xe
Gốc nâng của tháp
Tầm nhìn

Súng

Cấp bậc I
SỐ lượng đạn 1800 rounds
Tốc độ bắn 414.51 r/m
Thời gian nạp đạn 1.50 s
Băng đạn Size: 40
Reload time: 0.11 s
Thời gian nhắm 1.70 s
Độ chính xác 0.57 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
8 HP
Sát thương/phút
AP
3316.08 HP/min
Xuyên giáp
AP
27 mm
Tốc độ đạn
AP
887 m/s
Giá đạn
AP
1
Khối lượng 70 kg
Giá tiền 2,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc VII
Công suất động cơ 500 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 569 kg
Giá tiền 37,200
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc VII
Giới hạn tải cho phép 36.14 t
Tốc độ quay xe 37 d/s
Khối lượng 7,700 kg
Giá tiền 16,300
XP 0

Radio

Cấp bậc VI
Phạm vi radio 395 m
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 21,600
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác %
Bạc kiếm được
Tỉ lệ thắng %
Sát thương gây được
Số lượng giết mỗi trận
Thêm chi tiết @ vbaddict.net