T7 Combat Car

Mỹ - Tăng hạng nhẹ

Là xe bánh-xích hạng nhẹ có trang bị súng máy được phát triển cho lực lượng kỵ binh Mỹ. Nguyên mẫu đầu tiên đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm vào tháng 04/1937 và tiếp tục cho đến năm 1939. Tuy nhiên, T7 bị ngừng phát triển do xu hưởng ưu tiên các xe tăng chỉ sử dụng hệ thống xích.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc II
Máu 150 HP
Giá tiền 750
Khối lượng 5.29 t
Tốc độ tối đa 56 km/h
Tốc độ lùi tối đa 20 km/h
Giáp thân xe
Front:
15.9 mm
Side:
12.7 mm
Rear:
6.4 mm
Kíp lái
  • Commander (Gunner)
  • Driver
  • Radio Operator
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc II
Tháp pháo T7 Combat Car
Giáp
Front:
12.7 mm
Side:
12.7 mm
Rear:
12.7 mm
Tốc độ quay xe 24 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 280 m
Khối lượng 800 kg
Giá tiền 600
XP 0

Súng

Cấp bậc I
SỐ lượng đạn 1350 rounds
Tốc độ bắn 102.08 r/m
Thời gian nạp đạn 24.00 s
Băng đạn Size: 50
Reload time: 0.11 s
Thời gian nhắm 1.70 s
Độ chính xác 0.53 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
8 HP
Sát thương/phút
AP
816.64 HP/min
Xuyên giáp
AP
27 mm
Tốc độ đạn
AP
895 m/s
Giá đạn
AP
1
Khối lượng 38 kg
Giá tiền 2,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc III
Công suất động cơ 262 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 256 kg
Giá tiền 8,100
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc II
Giới hạn tải cho phép 12.50 t
Tốc độ quay xe 44 d/s
Khối lượng 3,500 kg
Giá tiền 600
XP 0

Radio

Cấp bậc IV
Phạm vi radio 325 m
Khối lượng 80 kg
Giá tiền 1,980
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 34.6299 %
Bạc kiếm được 3819.13
Tỉ lệ thắng 45.8602 %
Sát thương gây được 34.3836
Số lượng giết mỗi trận 0.183046
Thêm chi tiết @ vbaddict.net