SU-100Y

Liên ban Xô Viết - Chống tăng

Được phát triển dựa trên nền tảng của tăng hạng nặng T-100, với mục đích chính là vô hiệu hóa các công sự ngầm và phá hủy xe địch. Nguyên mẫu duy nhất được sản xuất vào tháng 03/1940. Chiếc xe này chưa bao giờ đi vào sản xuất hàng loạt.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc VI
Máu 700 HP
Giá tiền 3,250
Khối lượng 42.88 t
Tốc độ tối đa 35 km/h
Tốc độ lùi tối đa 12 km/h
Giáp thân xe
Front:
60 mm
Side:
60 mm
Rear:
60 mm
Kíp lái
  • Commander (Radio Operator)
  • Gunner
  • Gunner
  • Driver
  • Loader
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc VIII
Tháp pháo SU-100Y
Giáp
Front:
mm
Side:
mm
Rear:
mm
Tốc độ quay xe 26 d/s
Gốc nâng của tháp -10°/10
Tầm nhìn 350 m
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 1,200
XP 0

Súng

Cấp bậc VIII
SỐ lượng đạn 30 rounds
Tốc độ bắn 3.75 r/m
Thời gian nạp đạn 16.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.90 s
Độ chính xác 0.38 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
440 HP
AP Premium
510 HP
HE
580 HP (2.78 m)
Sát thương/phút
AP
1650 HP/min
AP Premium
1912.5 HP/min
HE
2175 HP/min
Xuyên giáp
AP
196 mm
AP Premium
171 mm
HE
65 mm
Tốc độ đạn
AP
870 m/s
AP Premium
870 m/s
HE
870 m/s
Giá đạn
AP
630
AP Premium
10 (gold)
HE
410
Khối lượng 5,290 kg
Giá tiền 147,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc VIII
Công suất động cơ 890 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 632 kg
Giá tiền 57,270
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc VIII
Giới hạn tải cho phép 67.40 t
Tốc độ quay xe 30 d/s
Khối lượng 15,000 kg
Giá tiền 34,100
XP 0

Radio

Cấp bậc IV
Phạm vi radio 440 m
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 570
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 63.7429 %
Bạc kiếm được 11216.3
Tỉ lệ thắng 51.9939 %
Sát thương gây được 689.519
Số lượng giết mỗi trận 0.926549
Thêm chi tiết @ vbaddict.net