SU-18

Liên ban Xô Viết - Pháo tự hành

Pháo tự hành dựa trên nền tảng khung gầm của MS-1. Mẫu xe này chỉ tồn tại trên bản vẽ và không có nguyên mẫu nào được phát triển. Chưa bao giờ đi vào sản xuất hàng loạt.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc II
Máu 70 HP
Giá tiền 3,550
Khối lượng 3.55 t
Tốc độ tối đa 22 km/h
Tốc độ lùi tối đa 6 km/h
Giáp thân xe
Front:
16 mm
Side:
16 mm
Rear:
16 mm
Kíp lái
  • Commander (Gunner, Radio Operator, Loader)
  • Driver
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc II
Tháp pháo SU-18
Giáp
Front:
mm
Side:
mm
Rear:
mm
Tốc độ quay xe 18 d/s
Gốc nâng của tháp -3°/3
Tầm nhìn 260 m
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 100
XP 0

Súng

Cấp bậc II
SỐ lượng đạn 24 rounds
Tốc độ bắn 7.50 r/m
Thời gian nạp đạn 8.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 4.50 s
Độ chính xác 0.76 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
HE
164 HP (1.09 m)
HEAT
110 HP
Sát thương/phút
HE
1230 HP/min
HEAT
825 HP/min
Xuyên giáp
HE
42 mm
HEAT
75 mm
Tốc độ đạn
HE
290 m/s
HEAT
290 m/s
Giá đạn
HE
38
HEAT
7 (gold)
Khối lượng 230 kg
Giá tiền 2,830
XP 0

Động cơ

Cấp bậc I
Công suất động cơ 43 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 266 kg
Giá tiền 0
XP 0
Cấp bậc I
Công suất động cơ 55 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 215 kg
Giá tiền 0
XP 35
Cấp bậc I
Công suất động cơ 70 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 920 kg
Giá tiền 340
XP 40

Bộ truyền dộng

Cấp bậc I
Giới hạn tải cho phép 6.00 t
Tốc độ quay xe 20 d/s
Khối lượng 1,200 kg
Giá tiền 270
XP 0
Cấp bậc II
Giới hạn tải cho phép 8.50 t
Tốc độ quay xe 22 d/s
Khối lượng 1,200 kg
Giá tiền 540
XP 90

Radio

Cấp bậc I
Phạm vi radio 265 m
Khối lượng 50 kg
Giá tiền 0
XP 0
Cấp bậc III
Phạm vi radio 300 m
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 570
XP 95
Cấp bậc V
Phạm vi radio 350 m
Khối lượng 80 kg
Giá tiền 3,240
XP 540

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 21.6778 %
Bạc kiếm được 992.785
Tỉ lệ thắng 46.1719 %
Sát thương gây được 75.8006
Số lượng giết mỗi trận 0.380034
Thêm chi tiết @ vbaddict.net