KV-1

Liên ban Xô Viết - Tăng hạng nặng

Quá trình phát triển bắt đầu từ cuối năm 1938. Một nguyên mẫu đã được chế tạo vào tháng 08/1939. Lần đầu tham chiến là tháng 12/1939 tại Mannerheim Line. Chiếc tăng này được sản xuất hàng loạt từ tháng 03/1940 đến 08/1942, với tổng cộng 2769 xe đã xuất xưởng.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc V
Máu
Default:
590 HP
Upgraded turret:
640 HP
Giá tiền 390,000
Khối lượng 27.92 t
Tốc độ tối đa 34 km/h
Tốc độ lùi tối đa 10 km/h
Giáp thân xe
Front:
75 mm
Side:
75 mm
Rear:
70 mm
Kíp lái
  • Commander
  • Gunner
  • Radio Operator
  • Driver
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc V
Tháp pháo KV-1 LKZ mod. 1941
Giáp
Front:
90 mm
Side:
75 mm
Rear:
75 mm
Tốc độ quay xe 24 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 310 m
Khối lượng 7,020 kg
Giá tiền 9,380
XP 0
Cấp bậc V
Tháp pháo KV-1 ChTZ mod. 1942
Giáp
Front:
110 mm
Side:
110 mm
Rear:
110 mm
Tốc độ quay xe 24 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 310 m
Khối lượng 8,220 kg
Giá tiền 9,900
XP 2,600

Súng

Cấp bậc V
SỐ lượng đạn 114 rounds
Tốc độ bắn 15.00 r/m
Thời gian nạp đạn 4.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.30 s
Độ chính xác 0.46 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
APCR
110 HP
AP
110 HP
HE
156 HP (1.09 m)
Sát thương/phút
APCR
1650 HP/min
AP
1650 HP/min
HE
2340 HP/min
Xuyên giáp
APCR
102 mm
AP
86 mm
HE
38 mm
Tốc độ đạn
APCR
850 m/s
AP
680 m/s
HE
680 m/s
Giá đạn
APCR
6 (gold)
AP
56
HE
56
Khối lượng 1,155 kg
Giá tiền 33,400
XP 0
Cấp bậc V
SỐ lượng đạn 174 rounds
Tốc độ bắn 26.09 r/m
Thời gian nạp đạn 2.30 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.30 s
Độ chính xác 0.34 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
85 HP
APCR
85 HP
HE
95 HP (0.66 m)
Sát thương/phút
AP
2217.65 HP/min
APCR
2217.65 HP/min
HE
2478.55 HP/min
Xuyên giáp
AP
112 mm
APCR
189 mm
HE
29 mm
Tốc độ đạn
AP
990 m/s
APCR
1238 m/s
HE
990 m/s
Giá đạn
AP
56
APCR
7 (gold)
HE
28
Khối lượng 740 kg
Giá tiền 38,000
XP 2,300
Cấp bậc V
SỐ lượng đạn 50 rounds
Tốc độ bắn 5.26 r/m
Thời gian nạp đạn 11.40 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.90 s
Độ chính xác 0.57 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
HE
450 HP (2.49 m)
HEAT
370 HP
Sát thương/phút
HE
2367 HP/min
HEAT
1946.2 HP/min
Xuyên giáp
HE
61 mm
HEAT
140 mm
Tốc độ đạn
HE
515 m/s
HEAT
412 m/s
Giá đạn
HE
257
HEAT
12 (gold)
Khối lượng 1,600 kg
Giá tiền 45,920
XP 3,750
Cấp bậc VI
SỐ lượng đạn 76 rounds
Tốc độ bắn 12.00 r/m
Thời gian nạp đạn 5.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.90 s
Độ chính xác 0.42 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
160 HP
APCR
160 HP
HE
280 HP (1.32 m)
Sát thương/phút
AP
1920 HP/min
APCR
1920 HP/min
HE
3360 HP/min
Xuyên giáp
AP
120 mm
APCR
161 mm
HE
43 mm
Tốc độ đạn
AP
792 m/s
APCR
990 m/s
HE
792 m/s
Giá đạn
AP
109
APCR
7 (gold)
HE
98
Khối lượng 1,550 kg
Giá tiền 48,000
XP 4,250

Động cơ

Cấp bậc IV
Công suất động cơ 450 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 610 kg
Giá tiền 10,770
XP 0
Cấp bậc IV
Công suất động cơ 500 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 610 kg
Giá tiền 13,460
XP 850
Cấp bậc VI
Công suất động cơ 500 hp
Khả năng cháy 15 %
Khối lượng 750 kg
Giá tiền 23,050
XP 5,100

Bộ truyền dộng

Cấp bậc IV
Giới hạn tải cho phép 47.80 t
Tốc độ quay xe 18 d/s
Khối lượng 10,600 kg
Giá tiền 4,020
XP 0
Cấp bậc V
Giới hạn tải cho phép 55.80 t
Tốc độ quay xe 20 d/s
Khối lượng 10,600 kg
Giá tiền 9,550
XP 2,325

Radio

Cấp bậc V
Phạm vi radio 360 m
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 3,660
XP 0
Cấp bậc VII
Phạm vi radio 440 m
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 18,600
XP 3,100

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 59.8122 %
Bạc kiếm được 3492.46
Tỉ lệ thắng 50.3394 %
Sát thương gây được 387.526
Số lượng giết mỗi trận 0.713255
Thêm chi tiết @ vbaddict.net