FV215b (183)

Anh - Chống tăng

Chiếc pháo tự hành hạng nặng được đề xuất sử dụng các thành phần của MK.II Conqueror. Chiếc xe mang tính đặc trưng của dòng tăng đặt tháp pháo xoay gần đuôi. Dự án bị hủy không lâu sau khi xe mô hình được chế tạo.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc X
Máu 2000 HP
Giá tiền 6,100,000
Khối lượng 24.82 t
Tốc độ tối đa 34.3 km/h
Tốc độ lùi tối đa 12 km/h
Giáp thân xe
Front:
152.4 mm
Side:
50.8 mm
Rear:
76.2 mm
Kíp lái
  • Commander (Radio Operator)
  • Gunner
  • Driver
  • Loader
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc X
Tháp pháo FV215b
Giáp
Front:
254 mm
Side:
101.6 mm
Rear:
76.2 mm
Tốc độ quay xe 16 d/s
Gốc nâng của tháp -45°/45
Tầm nhìn 390 m
Khối lượng 17,000 kg
Giá tiền 66,000
XP 0

Súng

Cấp bậc X
SỐ lượng đạn 12 rounds
Tốc độ bắn 2.00 r/m
Thời gian nạp đạn 30.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 3.40 s
Độ chính xác 0.40 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
1150 HP
HE
1750 HP (5.05 m)
HE
1750 HP (5.05 m)
Sát thương/phút
AP
2300 HP/min
HE
3500 HP/min
HE
3500 HP/min
Xuyên giáp
AP
310 mm
HE
230 mm
HE
92 mm
Tốc độ đạn
AP
830 m/s
HE
830 m/s
HE
830 m/s
Giá đạn
AP
2250
HE
20 (gold)
HE
1900
Khối lượng 5,400 kg
Giá tiền 335,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc X
Công suất động cơ 800 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 744 kg
Giá tiền 50,000
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc X
Giới hạn tải cho phép 64.00 t
Tốc độ quay xe 24 d/s
Khối lượng 12,000 kg
Giá tiền 82,500
XP 0

Radio

Cấp bậc X
Phạm vi radio 750 m
Khối lượng 40 kg
Giá tiền 45,600
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 71.4687 %
Bạc kiếm được -29322
Tỉ lệ thắng 48.9615 %
Sát thương gây được 2238.15
Số lượng giết mỗi trận 1.21818
Thêm chi tiết @ vbaddict.net