AT 15A

Anh - Chống tăng

Là tăng tấn công dùng để xuyên phá các công sự cố thủ của địch. Dự án thiết kế đã hoàn thiện vào ngày 05/10/1943. Dù vậy, không có nguyên mẫu nào từng được chế tạo. Tuy nhiên, dự án này đã trở thành nền tảng để phát triển tăng tấn công hạng nặng A39 Tortoise.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc VII
Máu 1050 HP
Giá tiền 6,500
Khối lượng 50.39 t
Tốc độ tối đa 20 km/h
Tốc độ lùi tối đa 10 km/h
Giáp thân xe
Front:
228.6 mm
Side:
152.4 mm
Rear:
101.6 mm
Kíp lái
  • Commander
  • Gunner
  • Driver
  • Radio Operator
  • Loader
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc VII
Tháp pháo AT 15A
Giáp
Front:
mm
Side:
mm
Rear:
mm
Tốc độ quay xe 26 d/s
Gốc nâng của tháp -25°/25
Tầm nhìn 350 m
Khối lượng 1,000 kg
Giá tiền 100
XP 0

Súng

Cấp bậc VII
SỐ lượng đạn 70 rounds
Tốc độ bắn 13.95 r/m
Thời gian nạp đạn 4.30 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 1.90 s
Độ chính xác 0.32 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
150 HP
APCR
150 HP
HE
190 HP (1.09 m)
Sát thương/phút
AP
2092.5 HP/min
APCR
2092.5 HP/min
HE
2650.5 HP/min
Xuyên giáp
AP
171 mm
APCR
239 mm
HE
38 mm
Tốc độ đạn
AP
884 m/s
APCR
1105 m/s
HE
884 m/s
Giá đạn
AP
175
APCR
8 (gold)
HE
75
Khối lượng 826 kg
Giá tiền 65,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc V
Công suất động cơ 650 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 744 kg
Giá tiền 21,300
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc VII
Giới hạn tải cho phép 68.00 t
Tốc độ quay xe 24 d/s
Khối lượng 12,000 kg
Giá tiền 29,240
XP 0

Radio

Cấp bậc IX
Phạm vi radio 570 m
Khối lượng 40 kg
Giá tiền 29,400
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 64.9746 %
Bạc kiếm được 10984.4
Tỉ lệ thắng 50.0488 %
Sát thương gây được 665.184
Số lượng giết mỗi trận 0.611706
Thêm chi tiết @ vbaddict.net