FV4202

Anh - Tăng hạng trung

Là xe tăng thử nghiệm dựa trên nền tảng của tăng hạng trung Centurion. Chiếc xe này được phát triển từ năm 1956 đến 1959, nhưng chưa bao giờ đi vào sản xuất hàng loạt. Dù vậy, rất nhiều giải pháp và cải tiến kỹ thuật được thử nghiệm trên FV4202 đã trở thành cơ sở phát triển FV4201 Chieftain.

Tháp pháo

Cấp bậc X
Tháp pháo FV4202
Giáp
Front:
196 mm
Side:
196 mm
Rear:
35 mm
Tốc độ quay xe 40 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 410 m
Khối lượng 8,500 kg
Giá tiền 66,000
XP 0

Súng

Cấp bậc X
SỐ lượng đạn 72 rounds
Tốc độ bắn 6.98 r/m
Thời gian nạp đạn 8.60 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.10 s
Độ chính xác 0.32 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
APCR
390 HP
HE
480 HP (1.91 m)
HE
480 HP (1.91 m)
Sát thương/phút
APCR
2722.2 HP/min
HE
3350.4 HP/min
HE
3350.4 HP/min
Xuyên giáp
APCR
268 mm
HE
210 mm
HE
105 mm
Tốc độ đạn
APCR
1478 m/s
HE
1173 m/s
HE
1173 m/s
Giá đạn
APCR
1200
HE
13 (gold)
HE
950
Khối lượng 1,282 kg
Giá tiền 290,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc X
Công suất động cơ 810 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 744 kg
Giá tiền 50,000
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc X
Giới hạn tải cho phép 42.50 t
Tốc độ quay xe 50 d/s
Khối lượng 8,500 kg
Giá tiền 82,500
XP 0

Radio

Cấp bậc X
Phạm vi radio 750 m
Khối lượng 40 kg
Giá tiền 45,600
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 76.2275 %
Bạc kiếm được -13504.9
Tỉ lệ thắng 51.6422 %
Sát thương gây được 1835.03
Số lượng giết mỗi trận 0.934631
Thêm chi tiết @ vbaddict.net