Type 98 Ke-Ni Otsu

Japan - Tăng hạng nhẹ

Một biến thể của tăng hạng nhẹ Type 98A Ke-Ni với hệ thống treo Christie. Phát triển bởi Mitsubishi vào năm 1939 dưới ảnh hưởng từ BT-7 của Liên Xô. Chỉ có 1 nguyên bản được chế tạo.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc III
Máu 260 HP
Giá tiền 1,000
Khối lượng 2.97 t
Tốc độ tối đa 50 km/h
Tốc độ lùi tối đa 20 km/h
Giáp thân xe
Front:
16 mm
Side:
12 mm
Rear:
10 mm
Kíp lái
  • Commander (Radio Operator, Loader)
  • Gunner
  • Driver
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc III
Tháp pháo Type 98 Ke-Ni Otsu
Giáp
Front:
30 mm
Side:
16 mm
Rear:
16 mm
Tốc độ quay xe 36 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 310 m
Khối lượng 800 kg
Giá tiền 2,000
XP 0

Súng

Cấp bậc III
SỐ lượng đạn 106 rounds
Tốc độ bắn 28.57 r/m
Thời gian nạp đạn 2.10 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 1.50 s
Độ chính xác 0.41 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
45 HP
AP Premium
45 HP
HE
60 HP (0.31 m)
Sát thương/phút
AP
1285.65 HP/min
AP Premium
1285.65 HP/min
HE
1714.2 HP/min
Xuyên giáp
AP
48 mm
AP Premium
68 mm
HE
18 mm
Tốc độ đạn
AP
580 m/s
AP Premium
580 m/s
HE
580 m/s
Giá đạn
AP
14
AP Premium
2 (gold)
HE
10
Khối lượng 206 kg
Giá tiền 4,400
XP 0

Động cơ

Cấp bậc III
Công suất động cơ 130 hp
Khả năng cháy 15 %
Khối lượng 630 kg
Giá tiền 2,500
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc III
Giới hạn tải cho phép 9.40 t
Tốc độ quay xe 52 d/s
Khối lượng 2,500 kg
Giá tiền 2,000
XP 0

Radio

Cấp bậc IV
Phạm vi radio 400 m
Khối lượng 90 kg
Giá tiền 8,160
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác %
Bạc kiếm được
Tỉ lệ thắng %
Sát thương gây được
Số lượng giết mỗi trận
Thêm chi tiết @ vbaddict.net