Pz.Sfl. IVb

Đức - Pháo tự hành

Mẫu thử nghiệm pháo tự hành với cỡ nòng 105mm. Được phát triển bởi hãng Krupp, tổng cộng 8 chiếc được sản xuất và gửi tới mặt trận phía Đông để thử nghiệm. Tuy vậy, mẫu pháo này không được sản xuất hàng loạt.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc IV
Máu 200 HP
Giá tiền 150,000
Khối lượng 4.72 t
Tốc độ tối đa 35 km/h
Tốc độ lùi tối đa 10 km/h
Giáp thân xe
Front:
20 mm
Side:
14.5 mm
Rear:
14.5 mm
Kíp lái
  • Commander (Radio Operator)
  • Driver
  • Gunner
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc IV
Tháp pháo Pz.Sfl. IVb
Giáp
Front:
20 mm
Side:
14.5 mm
Rear:
14.5 mm
Tốc độ quay xe 10 d/s
Gốc nâng của tháp -35°/35
Tầm nhìn 300 m
Khối lượng 2,000 kg
Giá tiền 100
XP 0

Súng

Cấp bậc III
SỐ lượng đạn 60 rounds
Tốc độ bắn 3.87 r/m
Thời gian nạp đạn 15.50 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 5.50 s
Độ chính xác 0.76 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
HE
410 HP (1.91 m)
HEAT
350 HP
Sát thương/phút
HE
1586.7 HP/min
HEAT
1354.5 HP/min
Xuyên giáp
HE
53 mm
HEAT
104 mm
Tốc độ đạn
HE
380 m/s
HEAT
380 m/s
Giá đạn
HE
128
HEAT
10 (gold)
Khối lượng 490 kg
Giá tiền 13,900
XP 0
Cấp bậc IV
SỐ lượng đạn 60 rounds
Tốc độ bắn 3.87 r/m
Thời gian nạp đạn 15.50 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 5.50 s
Độ chính xác 0.72 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
HE
410 HP (1.91 m)
HEAT
350 HP
AP
350 HP
Sát thương/phút
HE
1586.7 HP/min
HEAT
1354.5 HP/min
AP
1354.5 HP/min
Xuyên giáp
HE
53 mm
HEAT
104 mm
AP
64 mm
Tốc độ đạn
HE
410 m/s
HEAT
410 m/s
AP
410 m/s
Giá đạn
HE
128
HEAT
10 (gold)
AP
120
Khối lượng 585 kg
Giá tiền 34,110
XP 2,400

Động cơ

Cấp bậc III
Công suất động cơ 140 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 550 kg
Giá tiền 4,220
XP 0
Cấp bậc IV
Công suất động cơ 180 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 550 kg
Giá tiền 8,650
XP 700

Bộ truyền dộng

Cấp bậc III
Giới hạn tải cho phép 18.00 t
Tốc độ quay xe 20 d/s
Khối lượng 10,000 kg
Giá tiền 2,000
XP 0
Cấp bậc IV
Giới hạn tải cho phép 20.00 t
Tốc độ quay xe 22 d/s
Khối lượng 10,000 kg
Giá tiền 4,750
XP 1,080

Radio

Cấp bậc III
Phạm vi radio 310 m
Khối lượng 50 kg
Giá tiền 630
XP 0
Cấp bậc VI
Phạm vi radio 415 m
Khối lượng 70 kg
Giá tiền 8,160
XP 0
Cấp bậc VIII
Phạm vi radio 700 m
Khối lượng 150 kg
Giá tiền 27,000
XP 4,500

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 29.647 %
Bạc kiếm được 4946.45
Tỉ lệ thắng 46.9611 %
Sát thương gây được 280.375
Số lượng giết mỗi trận 0.65227
Thêm chi tiết @ vbaddict.net