Leopard Prototyp A

Đức - Tăng hạng trung

Nguyên mẫu này được phát triển từ năm 1960 đến 1961 làm tăng hạng trung cho lực lượng Bundeswehr, với tổng cộng 26 chiếc đã xuất xưởng. Chúng trải qua nhiều cuộc thử nghiệm cho đến năm 1963. Đây là tiền thân của tăng hạng trung Leopard.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc IX
Máu
Default:
1550 HP
Upgraded turret:
1650 HP
Giá tiền 3,450,000
Khối lượng 18.92 t
Tốc độ tối đa 65 km/h
Tốc độ lùi tối đa 23 km/h
Giáp thân xe
Front:
70 mm
Side:
35 mm
Rear:
25 mm
Kíp lái
  • Commander (Radio Operator)
  • Gunner
  • Driver
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc VIII
Tháp pháo Leopard Prototyp A2
Giáp
Front:
52 mm
Side:
60 mm
Rear:
60 mm
Tốc độ quay xe 36 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 390 m
Khối lượng 7,018 kg
Giá tiền 32,700
XP 0
Cấp bậc IX
Tháp pháo Porsche Standardpanzer
Giáp
Front:
52 mm
Side:
60 mm
Rear:
60 mm
Tốc độ quay xe 37 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 400 m
Khối lượng 7,218 kg
Giá tiền 51,500
XP 24,150

Súng

Cấp bậc VIII
SỐ lượng đạn 90 rounds
Tốc độ bắn 10.00 r/m
Thời gian nạp đạn 6.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.30 s
Độ chính xác 0.32 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
240 HP
APCR
240 HP
HE
320 HP (1.46 m)
Sát thương/phút
AP
2400 HP/min
APCR
2400 HP/min
HE
3200 HP/min
Xuyên giáp
AP
212 mm
APCR
259 mm
HE
45 mm
Tốc độ đạn
AP
1000 m/s
APCR
1250 m/s
HE
1000 m/s
Giá đạn
AP
300
APCR
11 (gold)
HE
255
Khối lượng 1,650 kg
Giá tiền 118,000
XP 0
Cấp bậc X
SỐ lượng đạn 58 rounds
Tốc độ bắn 5.41 r/m
Thời gian nạp đạn 11.10 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.30 s
Độ chính xác 0.32 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
APCR
390 HP
HEAT
390 HP
HE
480 HP (1.91 m)
Sát thương/phút
APCR
2109.9 HP/min
HEAT
2109.9 HP/min
HE
2596.8 HP/min
Xuyên giáp
APCR
268 mm
HEAT
330 mm
HE
53 mm
Tốc độ đạn
APCR
1478 m/s
HEAT
1173 m/s
HE
1173 m/s
Giá đạn
APCR
1200
HEAT
12 (gold)
HE
880
Khối lượng 1,282 kg
Giá tiền 290,000
XP 62,000

Động cơ

Cấp bậc IX
Công suất động cơ 630 hp
Khả năng cháy 12 %
Khối lượng 1,500 kg
Giá tiền 65,800
XP 0
Cấp bậc X
Công suất động cơ 830 hp
Khả năng cháy 10 %
Khối lượng 1,700 kg
Giá tiền 95,000
XP 33,600

Bộ truyền dộng

Cấp bậc VIII
Giới hạn tải cho phép 39.50 t
Tốc độ quay xe 38 d/s
Khối lượng 10,000 kg
Giá tiền 32,200
XP 0
Cấp bậc IX
Giới hạn tải cho phép 42.00 t
Tốc độ quay xe 42 d/s
Khối lượng 10,000 kg
Giá tiền 61,750
XP 23,100

Radio

Cấp bậc IX
Phạm vi radio 720 m
Khối lượng 80 kg
Giá tiền 45,500
XP 0
Cấp bậc X
Phạm vi radio 750 m
Khối lượng 50 kg
Giá tiền 55,000
XP 9,100

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 72.8573 %
Bạc kiếm được -6121.53
Tỉ lệ thắng 48.1894 %
Sát thương gây được 1201.09
Số lượng giết mỗi trận 0.661447
Thêm chi tiết @ vbaddict.net