Aufklärungspanzer Panther

Đức - Tăng hạng nhẹ

Là một đồ án xe trinh sát hạng nặng. Thiết kế yêu cầu sử dụng thân xe của Panther để sản xuất hàng loạt một cách nhanh chóng và thuận tiện. Chiếc xe theo dự tính sẽ mang tháp pháo của Leopard với nòng súng có độ dài không vượt quá thân xe, giúp bảo đảm khả năng di chuyển cơ động trong địa hình rừng núi. Không có nguyên mẫu nào được chế tạo.

Tháp pháo

Cấp bậc V
Tháp pháo VK 16.02 Leopard
Giáp
Front:
50 mm
Side:
30 mm
Rear:
30 mm
Tốc độ quay xe 44 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 380 m
Khối lượng 2,000 kg
Giá tiền 9,380
XP 0
Cấp bậc
Tháp pháo
Tốc độ quay xe
Gốc nâng của tháp
Tầm nhìn

Súng

Cấp bậc IV
SỐ lượng đạn 110 rounds
Tốc độ bắn 26.09 r/m
Thời gian nạp đạn 2.30 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 1.70 s
Độ chính xác 0.39 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
70 HP
APCR
70 HP
HE
90 HP (0.52 m)
Sát thương/phút
AP
1826.3 HP/min
APCR
1826.3 HP/min
HE
2348.1 HP/min
Xuyên giáp
AP
67 mm
APCR
130 mm
HE
25 mm
Tốc độ đạn
AP
835 m/s
APCR
1044 m/s
HE
835 m/s
Giá đạn
AP
30
APCR
5 (gold)
HE
18
Khối lượng 700 kg
Giá tiền 13,970
XP 0

Động cơ

Cấp bậc IX
Công suất động cơ 900 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 1,200 kg
Giá tiền 88,000
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc VI
Giới hạn tải cho phép 40.00 t
Tốc độ quay xe 36 d/s
Khối lượng 12,500 kg
Giá tiền 15,000
XP 0

Radio

Cấp bậc IX
Phạm vi radio 710 m
Khối lượng 150 kg
Giá tiền 43,200
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 58.2284 %
Bạc kiếm được -4734.22
Tỉ lệ thắng 46.9827 %
Sát thương gây được 302.661
Số lượng giết mỗi trận 0.257993
Thêm chi tiết @ vbaddict.net