T-34-3

Trung Quốc - Tăng hạng trung

Theo dự tính, tăng hạng trung T-34-3 là một phiên bản cải biên từ T-34-2. Khác với Type 59, T-34-3 có lớp giáp mỏng hơn và sở hữu nòng súng 122 mm. Bản thiết kế của nó đã được phát triển vào năm 1957. Tuy nhiên, do Type 59 đi vào sản xuất hàng loạt từ 1958, dự án T-34-3 đã bị hủy bỏ.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc VIII
Máu 1300 HP
Giá tiền 11,000
Khối lượng 9.12 t
Tốc độ tối đa 50 km/h
Tốc độ lùi tối đa 20 km/h
Giáp thân xe
Front:
90 mm
Side:
50 mm
Rear:
50 mm
Kíp lái
  • Commander
  • Gunner
  • Driver
  • Loader (Radio Operator)
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc VIII
Tháp pháo T-34-3
Giáp
Front:
190 mm
Side:
120 mm
Rear:
60 mm
Tốc độ quay xe 46 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 380 m
Khối lượng 11,000 kg
Giá tiền 28,000
XP 0

Súng

Cấp bậc VIII
SỐ lượng đạn 40 rounds
Tốc độ bắn 4.48 r/m
Thời gian nạp đạn 13.40 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 3.40 s
Độ chính xác 0.46 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
390 HP
HEAT
390 HP
HE
530 HP (2.49 m)
Sát thương/phút
AP
1747.2 HP/min
HEAT
1747.2 HP/min
HE
2374.4 HP/min
Xuyên giáp
AP
175 mm
HEAT
250 mm
HE
61 mm
Tốc độ đạn
AP
800 m/s
HEAT
640 m/s
HE
800 m/s
Giá đạn
AP
1025
HEAT
14 (gold)
HE
608
Khối lượng 2,590 kg
Giá tiền 135,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc VIII
Công suất động cơ 520 hp
Khả năng cháy 12 %
Khối lượng 750 kg
Giá tiền 79,290
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc VIII
Giới hạn tải cho phép 38.00 t
Tốc độ quay xe 46 d/s
Khối lượng 12,000 kg
Giá tiền 30,000
XP 0

Radio

Cấp bậc IX
Phạm vi radio 600 m
Khối lượng 40 kg
Giá tiền 24,240
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 70.4261 %
Bạc kiếm được 13420.4
Tỉ lệ thắng 47.3683 %
Sát thương gây được 924.181
Số lượng giết mỗi trận 0.724632
Thêm chi tiết @ vbaddict.net