112

Trung Quốc - Tăng hạng nặng

Xe tăng 112 được phát triển từ năm 1962, với sự kết hợp các bộ phận của xe tăng hạng trung và hạng nặng, song không được thử nghiệm do mẫu 113 có nhiều tính năng vượt trội.

Tháp pháo

Cấp bậc VIII
Tháp pháo 112
Giáp
Front:
240 mm
Side:
130 mm
Rear:
60 mm
Tốc độ quay xe 26 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 380 m
Khối lượng 12,000 kg
Giá tiền 28,000
XP 0

Súng

Cấp bậc VIII
SỐ lượng đạn 45 rounds
Tốc độ bắn 4.55 r/m
Thời gian nạp đạn 13.20 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 3.40 s
Độ chính xác 0.46 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
390 HP
HEAT
390 HP
HE
530 HP (2.49 m)
Sát thương/phút
AP
1774.5 HP/min
HEAT
1774.5 HP/min
HE
2411.5 HP/min
Xuyên giáp
AP
175 mm
HEAT
250 mm
HE
61 mm
Tốc độ đạn
AP
800 m/s
HEAT
640 m/s
HE
800 m/s
Giá đạn
AP
1025
HEAT
14 (gold)
HE
608
Khối lượng 2,590 kg
Giá tiền 135,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc IX
Công suất động cơ 580 hp
Khả năng cháy 12 %
Khối lượng 1,068 kg
Giá tiền 99,500
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc VIII
Giới hạn tải cho phép 49.00 t
Tốc độ quay xe 26 d/s
Khối lượng 18,000 kg
Giá tiền 27,920
XP 0

Radio

Cấp bậc IX
Phạm vi radio 600 m
Khối lượng 40 kg
Giá tiền 24,240
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 72.2541 %
Bạc kiếm được 7263.72
Tỉ lệ thắng 49.4919 %
Sát thương gây được 956.514
Số lượng giết mỗi trận 0.689468
Thêm chi tiết @ vbaddict.net