Object 263

Liên ban Xô Viết - Chống tăng

Công cuộc phát triển pháo chống tăng hạng nặng trên nền tảng xe tăng IS-7 bắt đầu vào năm 1950. Ba bản thiết kế đã được nghiên cứu, một trong số đó trở thành nguyên mẫu bằng gỗ với kích thước như thật. Tuy nhiên, dự án sau đó không được tiếp tục do quyết định sản xuất hàng loạt IS-7 không được thông qua.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc X
Máu 1900 HP
Giá tiền 6,100,000
Khối lượng 45.00 t
Tốc độ tối đa 55 km/h
Tốc độ lùi tối đa 20 km/h
Giáp thân xe
Front:
250 mm
Side:
80 mm
Rear:
50 mm
Kíp lái
  • Commander (Radio Operator)
  • Gunner
  • Driver
  • Loader
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc X
Tháp pháo Object 263
Giáp
Front:
mm
Side:
mm
Rear:
mm
Tốc độ quay xe 26 d/s
Gốc nâng của tháp -7°/7
Tầm nhìn 390 m
Khối lượng 170 kg
Giá tiền 100
XP 0

Súng

Cấp bậc X
SỐ lượng đạn 42 rounds
Tốc độ bắn 5.61 r/m
Thời gian nạp đạn 10.70 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.50 s
Độ chính xác 0.32 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
550 HP
APCR
550 HP
HE
750 HP (2.78 m)
Sát thương/phút
AP
3085.5 HP/min
APCR
3085.5 HP/min
HE
4207.5 HP/min
Xuyên giáp
AP
290 mm
APCR
330 mm
HE
75 mm
Tốc độ đạn
AP
1000 m/s
APCR
1250 m/s
HE
1000 m/s
Giá đạn
AP
1118
APCR
11 (gold)
HE
978
Khối lượng 2,980 kg
Giá tiền 295,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc X
Công suất động cơ 1050 hp
Khả năng cháy 15 %
Khối lượng 700 kg
Giá tiền 132,000
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc X
Giới hạn tải cho phép 62.50 t
Tốc độ quay xe 32 d/s
Khối lượng 11,000 kg
Giá tiền 82,500
XP 0

Radio

Cấp bậc X
Phạm vi radio 720 m
Khối lượng 160 kg
Giá tiền 51,600
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 75.7549 %
Bạc kiếm được -9747.69
Tỉ lệ thắng 51.4541 %
Sát thương gây được 2284.23
Số lượng giết mỗi trận 1.17415
Thêm chi tiết @ vbaddict.net