SU-8

Liên ban Xô Viết - Pháo tự hành

Pháo tự hành "Medium Triplex". Việc nghiên cứu phát triển bắt đầu năm 1934, nhưng đã sớm bị trì hoãn. Sau đó, quá trình chế tạo được tiếp tục vào năm 1939, nhưng nó chưa bao giờ đi vào sản xuất hàng loạt.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc VI
Máu 270 HP
Giá tiền 932,000
Khối lượng 13.67 t
Tốc độ tối đa 48 km/h
Tốc độ lùi tối đa 12 km/h
Giáp thân xe
Front:
30 mm
Side:
20 mm
Rear:
20 mm
Kíp lái
  • Commander (Radio Operator)
  • Gunner
  • Gunner
  • Driver
  • Loader
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc VI
Tháp pháo SU-8
Giáp
Front:
mm
Side:
mm
Rear:
mm
Tốc độ quay xe 18 d/s
Gốc nâng của tháp -5°/12
Tầm nhìn 320 m
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 500
XP 0

Súng

Cấp bậc VI
SỐ lượng đạn 26 rounds
Tốc độ bắn 4.00 r/m
Thời gian nạp đạn 15.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 6.00 s
Độ chính xác 0.84 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
HE
530 HP (2.49 m)
APCR
390 HP
Sát thương/phút
HE
2120 HP/min
APCR
1560 HP/min
Xuyên giáp
HE
65 mm
APCR
217 mm
Tốc độ đạn
HE
480 m/s
APCR
480 m/s
Giá đạn
HE
608
APCR
12 (gold)
Khối lượng 2,340 kg
Giá tiền 60,000
XP 0
Cấp bậc VI
SỐ lượng đạn 26 rounds
Tốc độ bắn 2.18 r/m
Thời gian nạp đạn 27.50 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 7.00 s
Độ chính xác 0.84 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
HE
910 HP (3.66 m)
HEAT
700 HP
Sát thương/phút
HE
1983.8 HP/min
HEAT
1526 HP/min
Xuyên giáp
HE
88 mm
HEAT
250 mm
Tốc độ đạn
HE
455 m/s
HEAT
455 m/s
Giá đạn
HE
810
HEAT
15 (gold)
Khối lượng 2,363 kg
Giá tiền 64,830
XP 6,600

Động cơ

Cấp bậc IV
Công suất động cơ 440 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 410 kg
Giá tiền 10,000
XP 0
Cấp bậc IV
Công suất động cơ 450 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 610 kg
Giá tiền 10,770
XP 200
Cấp bậc IV
Công suất động cơ 500 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 610 kg
Giá tiền 13,460
XP 850

Bộ truyền dộng

Cấp bậc V
Giới hạn tải cho phép 21.80 t
Tốc độ quay xe 20 d/s
Khối lượng 5,160 kg
Giá tiền 8,500
XP 0
Cấp bậc VI
Giới hạn tải cho phép 24.50 t
Tốc độ quay xe 22 d/s
Khối lượng 5,160 kg
Giá tiền 13,600
XP 4,100

Radio

Cấp bậc V
Phạm vi radio 360 m
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 3,660
XP 0
Cấp bậc IX
Phạm vi radio 625 m
Khối lượng 110 kg
Giá tiền 33,600
XP 5,600

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 29.1558 %
Bạc kiếm được 5034.1
Tỉ lệ thắng 49.2253 %
Sát thương gây được 583.987
Số lượng giết mỗi trận 0.711273
Thêm chi tiết @ vbaddict.net