SU-122A

Liên ban Xô Viết - Pháo tự hành

Một đề xuất pháo tự hành với nòng 122 mm dựa trên thân xe SU-76. Không có nguyên mẫu nào được chế tạo.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc V
Máu 210 HP
Giá tiền 385,000
Khối lượng 5.53 t
Tốc độ tối đa 30 km/h
Tốc độ lùi tối đa 10 km/h
Giáp thân xe
Front:
25 mm
Side:
15 mm
Rear:
10 mm
Kíp lái
  • Commander (Radio Operator)
  • Gunner
  • Driver
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc V
Tháp pháo SU-122A
Giáp
Front:
mm
Side:
mm
Rear:
mm
Tốc độ quay xe 16 d/s
Gốc nâng của tháp -7.5°/7.5
Tầm nhìn 300 m
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 500
XP 0

Súng

Cấp bậc V
SỐ lượng đạn 20 rounds
Tốc độ bắn 3.64 r/m
Thời gian nạp đạn 16.50 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 7.00 s
Độ chính xác 0.86 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
HE
465 HP (2.49 m)
HEAT
390 HP
Sát thương/phút
HE
1692.6 HP/min
HEAT
1419.6 HP/min
Xuyên giáp
HE
65 mm
HEAT
200 mm
Tốc độ đạn
HE
415 m/s
HEAT
415 m/s
Giá đạn
HE
608
HEAT
13 (gold)
Khối lượng 725 kg
Giá tiền 45,000
XP 0
Cấp bậc VI
SỐ lượng đạn 15 rounds
Tốc độ bắn 1.90 r/m
Thời gian nạp đạn 31.60 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 7.00 s
Độ chính xác 0.85 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
HE
910 HP (3.66 m)
HEAT
700 HP
Sát thương/phút
HE
1729 HP/min
HEAT
1330 HP/min
Xuyên giáp
HE
88 mm
HEAT
250 mm
Tốc độ đạn
HE
410 m/s
HEAT
410 m/s
Giá đạn
HE
810
HEAT
15 (gold)
Khối lượng 1,559 kg
Giá tiền 61,000
XP 6,400

Động cơ

Cấp bậc III
Công suất động cơ 140 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 550 kg
Giá tiền 3,830
XP 0
Cấp bậc III
Công suất động cơ 170 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 550 kg
Giá tiền 4,130
XP 240

Bộ truyền dộng

Cấp bậc IV
Giới hạn tải cho phép 11.00 t
Tốc độ quay xe 24 d/s
Khối lượng 3,000 kg
Giá tiền 4,510
XP 0
Cấp bậc V
Giới hạn tải cho phép 13.00 t
Tốc độ quay xe 26 d/s
Khối lượng 3,000 kg
Giá tiền 8,500
XP 2,050

Radio

Cấp bậc V
Phạm vi radio 360 m
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 3,660
XP 0
Cấp bậc IX
Phạm vi radio 625 m
Khối lượng 110 kg
Giá tiền 33,600
XP 5,600

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác %
Bạc kiếm được
Tỉ lệ thắng %
Sát thương gây được
Số lượng giết mỗi trận
Thêm chi tiết @ vbaddict.net