212A

Liên ban Xô Viết - Pháo tự hành

Các yêu cầu kỹ thuật của pháo tự hành 212A được xây dựng vào tháng 08/1940. Cục Thiết kế Đặc biệt Số 02 thuộc Nhà máy Leningrad Kirov bắt đầu phát triển nó dựa theo KV-220. Các bản vẽ đã hoàn tất vào ngày 24/02/1941, nhưng không có nguyên mẫu nào được chế tạo. Đến cuối năm 1941, công tác phát triển chuyển sang cho UHMP (Phân xưởng Máy móc Hạng nặng Ural), nhưng nguyên mẫu của nó cũng không xuất hiện.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc IX
Máu 460 HP
Giá tiền 3,700,000
Khối lượng 33.26 t
Tốc độ tối đa 35 km/h
Tốc độ lùi tối đa 10 km/h
Giáp thân xe
Front:
60 mm
Side:
60 mm
Rear:
60 mm
Kíp lái
  • Commander
  • Gunner
  • Driver
  • Radio Operator
  • Loader
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc IX
Tháp pháo 212A
Giáp
Front:
mm
Side:
mm
Rear:
mm
Tốc độ quay xe 12 d/s
Gốc nâng của tháp -4°/4
Tầm nhìn 320 m
Khối lượng 170 kg
Giá tiền 120
XP 0

Súng

Cấp bậc VII
SỐ lượng đạn 47 rounds
Tốc độ bắn 2.78 r/m
Thời gian nạp đạn 21.60 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 6.50 s
Độ chính xác 0.72 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
HE
950 HP (3.66 m)
AP Premium
750 HP
HE Premium
950 HP (5.11 m)
Sát thương/phút
HE
2641 HP/min
AP Premium
2085 HP/min
HE Premium
2641 HP/min
Xuyên giáp
HE
88 mm
AP Premium
246 mm
HE Premium
90 mm
Tốc độ đạn
HE
500 m/s
AP Premium
500 m/s
HE Premium
500 m/s
Giá đạn
HE
1120
AP Premium
12 (gold)
HE Premium
13 (gold)
Khối lượng 5,720 kg
Giá tiền 92,000
XP 0
Cấp bậc IX
SỐ lượng đạn 40 rounds
Tốc độ bắn 1.38 r/m
Thời gian nạp đạn 43.50 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 7.50 s
Độ chính xác 0.84 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
HE
1850 HP (6.07 m)
AP
1450 HP
HE Premium
1850 HP (8.49 m)
Sát thương/phút
HE
2553 HP/min
AP
2001 HP/min
HE Premium
2553 HP/min
Xuyên giáp
HE
102 mm
AP
260 mm
HE Premium
102 mm
Tốc độ đạn
HE
425 m/s
AP
425 m/s
HE Premium
425 m/s
Giá đạn
HE
1910
AP
1845
HE Premium
20 (gold)
Khối lượng 5,200 kg
Giá tiền 235,000
XP 64,000

Động cơ

Cấp bậc VII
Công suất động cơ 700 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 610 kg
Giá tiền 35,000
XP 0
Cấp bậc IX
Công suất động cơ 850 hp
Khả năng cháy 12 %
Khối lượng 750 kg
Giá tiền 85,000
XP 27,000

Bộ truyền dộng

Cấp bậc VIII
Giới hạn tải cho phép 55.50 t
Tốc độ quay xe 16 d/s
Khối lượng 15,000 kg
Giá tiền 30,600
XP 0
Cấp bậc IX
Giới hạn tải cho phép 57.50 t
Tốc độ quay xe 18 d/s
Khối lượng 15,000 kg
Giá tiền 59,400
XP 23,300

Radio

Cấp bậc V
Phạm vi radio 360 m
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 3,660
XP 0
Cấp bậc IX
Phạm vi radio 625 m
Khối lượng 110 kg
Giá tiền 33,600
XP 5,600

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 33.9046 %
Bạc kiếm được -8104.18
Tỉ lệ thắng 48.4351 %
Sát thương gây được 1519.67
Số lượng giết mỗi trận 0.896709
Thêm chi tiết @ vbaddict.net