T92

Mỹ - Pháo tự hành

Quá trình phát triển của T92 khởi động vào đầu năm 1945. Nó dùng chung rất nhiều bộ phận với M26. Một nguyên mẫu đã được thử nghiệm ở Aberdeen Proving Ground, nhưng T92 chưa từng đi vào sản xuất hàng loạt.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc X
Máu 500 HP
Giá tiền 6,100,000
Khối lượng 21.43 t
Tốc độ tối đa 32.2 km/h
Tốc độ lùi tối đa 10 km/h
Giáp thân xe
Front:
25.4 mm
Side:
25.4 mm
Rear:
12.7 mm
Kíp lái
  • Commander
  • Gunner
  • Driver
  • Radio Operator
  • Loader
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc X
Tháp pháo T92
Giáp
Front:
mm
Side:
mm
Rear:
mm
Tốc độ quay xe 8 d/s
Gốc nâng của tháp -12°/12
Tầm nhìn 360 m
Khối lượng 300 kg
Giá tiền 120
XP 0

Súng

Cấp bậc X
SỐ lượng đạn 16 rounds
Tốc độ bắn 1.13 r/m
Thời gian nạp đạn 53.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 8.00 s
Độ chính xác 0.92 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
HE
2250 HP (8.13 m)
AP
1800 HP
HE Premium
2250 HP (11.64 m)
Sát thương/phút
HE
2542.5 HP/min
AP
2034 HP/min
HE Premium
2542.5 HP/min
Xuyên giáp
HE
120 mm
AP
370 mm
HE Premium
120 mm
Tốc độ đạn
HE
460 m/s
AP
460 m/s
HE Premium
460 m/s
Giá đạn
HE
2500
AP
2500
HE Premium
20 (gold)
Khối lượng 11,385 kg
Giá tiền 350,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc VI
Công suất động cơ 500 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 641 kg
Giá tiền 38,700
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc X
Giới hạn tải cho phép 61.00 t
Tốc độ quay xe 26 d/s
Khối lượng 24,000 kg
Giá tiền 32,000
XP 0

Radio

Cấp bậc X
Phạm vi radio 745 m
Khối lượng 91 kg
Giá tiền 54,000
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 32.5468 %
Bạc kiếm được -19451.3
Tỉ lệ thắng 46.6604 %
Sát thương gây được 1771.98
Số lượng giết mỗi trận 0.943702
Thêm chi tiết @ vbaddict.net