T57 Heavy Tank

Mỹ - Tăng hạng nặng

Một dự án tăng hạng nặng với tháp pháo "oscillating" và hệ thống nạp đạn tự động. Công tác phát triển bắt đầu từ 1951. Tháp pháo thử nghiệm cho súng 120 mm và 155 mm đã được sản xuất vào năm 1957. Tuy nhiên, dự án bị đánh giá là không thành công và quá trình phát triển đã bị dừng lại.

Tháp pháo

Cấp bậc X
Tháp pháo T169
Giáp
Front:
127 mm
Side:
137 mm
Rear:
50.8 mm
Tốc độ quay xe 36 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 400 m
Khối lượng 14,500 kg
Giá tiền 66,000
XP 0

Súng

Cấp bậc X
SỐ lượng đạn 36 rounds
Tốc độ bắn 7.74 r/m
Thời gian nạp đạn 25.00 s
Băng đạn Size: 4
Reload time: 2 s
Thời gian nhắm 2.90 s
Độ chính xác 0.35 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
400 HP
HEAT
400 HP
HE
515 HP (2.42 m)
Sát thương/phút
AP
3096 HP/min
HEAT
3096 HP/min
HE
3986.1 HP/min
Xuyên giáp
AP
258 mm
HEAT
340 mm
HE
60 mm
Tốc độ đạn
AP
1067 m/s
HEAT
1067 m/s
HE
1067 m/s
Giá đạn
AP
1060
HEAT
11 (gold)
HE
900
Khối lượng 2,849 kg
Giá tiền 310,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc X
Công suất động cơ 810 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 1,159 kg
Giá tiền 99,000
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc X
Giới hạn tải cho phép 58.00 t
Tốc độ quay xe 30 d/s
Khối lượng 11,000 kg
Giá tiền 82,500
XP 0

Radio

Cấp bậc X
Phạm vi radio 745 m
Khối lượng 160 kg
Giá tiền 51,600
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 78.5129 %
Bạc kiếm được -15716.7
Tỉ lệ thắng 48.5952 %
Sát thương gây được 2139.61
Số lượng giết mỗi trận 1.14207
Thêm chi tiết @ vbaddict.net