T34

Mỹ - Tăng hạng nặng

Được phát triển vào năm 1945 nhằm hiện đại hóa tăng hạng nặng T30. Chiếc xe này sở hữu súng 120 mm T53 và động cơ Continental AV-1790 mới. Do xu thế phát triển tăng hạng nặng đi xuống sau Thế Chiến II, T34 chưa bao giờ đi vào phục vụ trong biên chế. Các nguyên mẫu của nó đã được sử dụng để thử nghiệm thực địa.

Tháp pháo

Cấp bậc IX
Tháp pháo T34T7
Giáp
Front:
279.4 mm
Side:
127 mm
Rear:
203 mm
Tốc độ quay xe 18 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 360 m
Khối lượng 12,800 kg
Giá tiền 47,700
XP 0

Súng

Cấp bậc IX
SỐ lượng đạn 34 rounds
Tốc độ bắn 4.00 r/m
Thời gian nạp đạn 15.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 3.40 s
Độ chính xác 0.35 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
400 HP
APCR
400 HP
HE
515 HP (2.42 m)
Sát thương/phút
AP
1600 HP/min
APCR
1600 HP/min
HE
2060 HP/min
Xuyên giáp
AP
248 mm
APCR
297 mm
HE
60 mm
Tốc độ đạn
AP
945 m/s
APCR
1181 m/s
HE
945 m/s
Giá đạn
AP
1060
APCR
12 (gold)
HE
900
Khối lượng 2,790 kg
Giá tiền 288,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc IX
Công suất động cơ 810 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 1,057 kg
Giá tiền 67,000
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc VIII
Giới hạn tải cho phép 71.85 t
Tốc độ quay xe 22 d/s
Khối lượng 10,000 kg
Giá tiền 31,500
XP 0

Radio

Cấp bậc X
Phạm vi radio 745 m
Khối lượng 91 kg
Giá tiền 54,000
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác %
Bạc kiếm được
Tỉ lệ thắng %
Sát thương gây được
Số lượng giết mỗi trận
Thêm chi tiết @ vbaddict.net