Matilda Black Prince

Anh - Tăng hạng trung

Chiếc xe này có một khẩu súng 6 pounder gắn vừa tháp pháo A27. Chỉ có nguyên mẫu được sản xuất, sau đó đã bị ngừng do sự phức tạp của việc gắn tháp pháo. Chiếc xe không bao giờ được tham gia chiến đấu.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc V
Máu 610 HP
Giá tiền 1,750
Khối lượng 17.02 t
Tốc độ tối đa 22 km/h
Tốc độ lùi tối đa 10 km/h
Giáp thân xe
Front:
75 mm
Side:
70 mm
Rear:
55 mm
Kíp lái
  • Commander (Radio Operator)
  • Gunner
  • Driver
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc V
Tháp pháo Matilda Black Prince
Giáp
Front:
76.2 mm
Side:
63.5 mm
Rear:
57.2 mm
Tốc độ quay xe 34 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 350 m
Khối lượng 5,000 kg
Giá tiền 11,100
XP 0

Súng

Cấp bậc V
SỐ lượng đạn 55 rounds
Tốc độ bắn 26.09 r/m
Thời gian nạp đạn 2.30 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.30 s
Độ chính xác 0.41 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
75 HP
APCR
75 HP
HE
100 HP (0.66 m)
Sát thương/phút
AP
1956.75 HP/min
APCR
1956.75 HP/min
HE
2609 HP/min
Xuyên giáp
AP
110 mm
APCR
180 mm
HE
30 mm
Tốc độ đạn
AP
892 m/s
APCR
1115 m/s
HE
892 m/s
Giá đạn
AP
45
APCR
6 (gold)
HE
32
Khối lượng 450 kg
Giá tiền 35,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc III
Công suất động cơ 190 hp
Khả năng cháy 15 %
Khối lượng 331 kg
Giá tiền 4,550
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc V
Giới hạn tải cho phép 31.95 t
Tốc độ quay xe 35 d/s
Khối lượng 7,200 kg
Giá tiền 9,800
XP 0

Radio

Cấp bậc IX
Phạm vi radio 570 m
Khối lượng 40 kg
Giá tiền 29,400
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 61.5847 %
Bạc kiếm được 7734.48
Tỉ lệ thắng 50.7629 %
Sát thương gây được 390.383
Số lượng giết mỗi trận 0.801926
Thêm chi tiết @ vbaddict.net