Type 97 Chi-Ha

Japan - Tăng hạng trung

Phát triển bởi Mitsubishi từ năm 1935 tới hết 1937. Chiếc xe được sản xuất hàng loạt từ năm 1938 đến 1942, đồng thời với bản nâng cấp Shinhoto Chi-Ha từ 1941 đến 1942. Tổng cộng 2880 chiếc của 2 dòng đã được sản xuất. Chi-Ha và Shinhoto Chi-Ha được lực lượng Nhật sử dụng trên chiến trường Trung Quốc, và sau khi Nhật đầu hàng, những chiếc xe này được dùng bởi quân Giải Phóng Nhân Dân và Quốc Dân Đảng trong nội chiến Trung Quốc từ 1946 đến 1949.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc III
Máu
Default:
220 HP
Upgraded turret:
240 HP
Giá tiền 45,000
Khối lượng 7.85 t
Tốc độ tối đa 40 km/h
Tốc độ lùi tối đa 15 km/h
Giáp thân xe
Front:
25 mm
Side:
25 mm
Rear:
20 mm
Kíp lái
  • Commander
  • Gunner (Loader)
  • Driver
  • Radio Operator
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc II
Tháp pháo Type 97 Chi-Ha
Giáp
Front:
35 mm
Side:
25 mm
Rear:
25 mm
Tốc độ quay xe 30 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 310 m
Khối lượng 1,300 kg
Giá tiền 1,000
XP 0
Cấp bậc III
Tháp pháo Type 97 Chi-Ha Shinhoto
Giáp
Front:
35 mm
Side:
25 mm
Rear:
25 mm
Tốc độ quay xe 30 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 330 m
Khối lượng 1,839 kg
Giá tiền 2,100
XP 340

Súng

Cấp bậc II
SỐ lượng đạn 114 rounds
Tốc độ bắn 20.00 r/m
Thời gian nạp đạn 3.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.30 s
Độ chính xác 0.46 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
75 HP
HEAT
75 HP
HE
95 HP (0.66 m)
Sát thương/phút
AP
1500 HP/min
HEAT
1500 HP/min
HE
1900 HP/min
Xuyên giáp
AP
29 mm
HEAT
55 mm
HE
28 mm
Tốc độ đạn
AP
355 m/s
HEAT
355 m/s
HE
355 m/s
Giá đạn
AP
15
HEAT
3 (gold)
HE
20
Khối lượng 150 kg
Giá tiền 2,800
XP 0
Cấp bậc III
SỐ lượng đạn 150 rounds
Tốc độ bắn 26.09 r/m
Thời gian nạp đạn 2.30 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 1.50 s
Độ chính xác 0.41 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
45 HP
AP Premium
45 HP
HE
60 HP (0.31 m)
Sát thương/phút
AP
1174.05 HP/min
AP Premium
1174.05 HP/min
HE
1565.4 HP/min
Xuyên giáp
AP
48 mm
AP Premium
68 mm
HE
18 mm
Tốc độ đạn
AP
580 m/s
AP Premium
580 m/s
HE
580 m/s
Giá đạn
AP
14
AP Premium
2 (gold)
HE
10
Khối lượng 206 kg
Giá tiền 4,400
XP 230
Cấp bậc III
SỐ lượng đạn 150 rounds
Tốc độ bắn 26.09 r/m
Thời gian nạp đạn 2.30 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 1.50 s
Độ chính xác 0.37 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
50 HP
AP Premium
50 HP
HE
65 HP (0.31 m)
Sát thương/phút
AP
1304.5 HP/min
AP Premium
1304.5 HP/min
HE
1695.85 HP/min
Xuyên giáp
AP
58 mm
AP Premium
73 mm
HE
19 mm
Tốc độ đạn
AP
785 m/s
AP Premium
785 m/s
HE
785 m/s
Giá đạn
AP
16
AP Premium
2 (gold)
HE
10
Khối lượng 223 kg
Giá tiền 8,400
XP 550
Cấp bậc IV
SỐ lượng đạn 100 rounds
Tốc độ bắn 20.00 r/m
Thời gian nạp đạn 3.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.30 s
Độ chính xác 0.44 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
70 HP
AP Premium
70 HP
HE
90 HP (0.47 m)
Sát thương/phút
AP
1400 HP/min
AP Premium
1400 HP/min
HE
1800 HP/min
Xuyên giáp
AP
81 mm
AP Premium
122 mm
HE
25 mm
Tốc độ đạn
AP
810 m/s
AP Premium
810 m/s
HE
810 m/s
Giá đạn
AP
20
AP Premium
4 (gold)
HE
20
Khối lượng 411 kg
Giá tiền 21,000
XP 1,200

Động cơ

Cấp bậc III
Công suất động cơ 170 hp
Khả năng cháy 15 %
Khối lượng 650 kg
Giá tiền 5,000
XP 0
Cấp bậc IV
Công suất động cơ 200 hp
Khả năng cháy 15 %
Khối lượng 630 kg
Giá tiền 8,600
XP 700
Cấp bậc IV
Công suất động cơ 240 hp
Khả năng cháy 15 %
Khối lượng 630 kg
Giá tiền 10,500
XP 850

Bộ truyền dộng

Cấp bậc II
Giới hạn tải cho phép 15.90 t
Tốc độ quay xe 30 d/s
Khối lượng 5,000 kg
Giá tiền 900
XP 0
Cấp bậc III
Giới hạn tải cho phép 18.00 t
Tốc độ quay xe 32 d/s
Khối lượng 5,000 kg
Giá tiền 1,750
XP 340

Radio

Cấp bậc IV
Phạm vi radio 350 m
Khối lượng 90 kg
Giá tiền 2,350
XP 0
Cấp bậc VI
Phạm vi radio 425 m
Khối lượng 50 kg
Giá tiền 14,000
XP 1,400
Cấp bậc VIII
Phạm vi radio 550 m
Khối lượng 240 kg
Giá tiền 22,000
XP 4,000

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 50.0718 %
Bạc kiếm được 3646.7
Tỉ lệ thắng 49.8898 %
Sát thương gây được 128.267
Số lượng giết mỗi trận 0.407765
Thêm chi tiết @ vbaddict.net