StuG III Ausf. G

Đức - Chống tăng

Lần đầu tham chiến tại Pháp năm 1940, chiếc xe này được sản xuất dựa trên nền tảng của tăng Pz. III với một vài chỉnh sửa cho tới 1945. Tính đến năm 1944, 9346 pháo tự hành này đã phá hủy gần 20 000 xe địch. Một vài chiếc vẫn tham gia các chiến dịch quân sự cho tới năm 1967 và thậm chí còn được một số nước Arab triển khai trong Cuộc Chiến Sáu Ngày với Israel.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc V
Máu 350 HP
Giá tiền 422,000
Khối lượng 15.39 t
Tốc độ tối đa 40 km/h
Tốc độ lùi tối đa 10 km/h
Giáp thân xe
Front:
80 mm
Side:
30 mm
Rear:
50 mm
Kíp lái
  • Commander
  • Driver
  • Gunner
  • Loader (Radio Operator)
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc IV
Tháp pháo StuG III Ausf. G
Giáp
Front:
mm
Side:
mm
Rear:
mm
Tốc độ quay xe 44 d/s
Gốc nâng của tháp -15°/15
Tầm nhìn 310 m
Khối lượng 0 kg
Giá tiền 100
XP 0

Súng

Cấp bậc IV
SỐ lượng đạn 44 rounds
Tốc độ bắn 15.38 r/m
Thời gian nạp đạn 3.90 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 1.70 s
Độ chính xác 0.39 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
110 HP
APCR
110 HP
HE
175 HP (1.06 m)
Sát thương/phút
AP
1691.8 HP/min
APCR
1691.8 HP/min
HE
2691.5 HP/min
Xuyên giáp
AP
103 mm
APCR
139 mm
HE
38 mm
Tốc độ đạn
AP
740 m/s
APCR
925 m/s
HE
740 m/s
Giá đạn
AP
70
APCR
7 (gold)
HE
38
Khối lượng 1,437 kg
Giá tiền 25,000
XP 0
Cấp bậc V
SỐ lượng đạn 44 rounds
Tốc độ bắn 15.38 r/m
Thời gian nạp đạn 3.90 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 1.70 s
Độ chính xác 0.37 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
110 HP
APCR
110 HP
HE
175 HP (1.06 m)
Sát thương/phút
AP
1691.8 HP/min
APCR
1691.8 HP/min
HE
2691.5 HP/min
Xuyên giáp
AP
110 mm
APCR
158 mm
HE
38 mm
Tốc độ đạn
AP
790 m/s
APCR
988 m/s
HE
790 m/s
Giá đạn
AP
70
APCR
7 (gold)
HE
38
Khối lượng 1,520 kg
Giá tiền 27,380
XP 3,400
Cấp bậc V
SỐ lượng đạn 28 rounds
Tốc độ bắn 8.33 r/m
Thời gian nạp đạn 7.20 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 1.70 s
Độ chính xác 0.53 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
350 HP
HEAT
350 HP
HE
410 HP (1.91 m)
Sát thương/phút
AP
2915.5 HP/min
HEAT
2915.5 HP/min
HE
3415.3 HP/min
Xuyên giáp
AP
64 mm
HEAT
104 mm
HE
53 mm
Tốc độ đạn
AP
470 m/s
HEAT
376 m/s
HE
470 m/s
Giá đạn
AP
120
HEAT
10 (gold)
HE
128
Khối lượng 2,100 kg
Giá tiền 28,000
XP 3,800
Cấp bậc VI
SỐ lượng đạn 36 rounds
Tốc độ bắn 13.33 r/m
Thời gian nạp đạn 4.50 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 1.70 s
Độ chính xác 0.33 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
135 HP
APCR
135 HP
HE
175 HP (1.06 m)
Sát thương/phút
AP
1799.55 HP/min
APCR
1799.55 HP/min
HE
2332.75 HP/min
Xuyên giáp
AP
150 mm
APCR
194 mm
HE
38 mm
Tốc độ đạn
AP
925 m/s
APCR
1156 m/s
HE
925 m/s
Giá đạn
AP
109
APCR
7 (gold)
HE
98
Khối lượng 1,740 kg
Giá tiền 53,000
XP 4,600

Động cơ

Cấp bậc IV
Công suất động cơ 320 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 450 kg
Giá tiền 9,460
XP 0
Cấp bậc IV
Công suất động cơ 440 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 510 kg
Giá tiền 19,900
XP 1,500
Cấp bậc IV
Công suất động cơ 350 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 510 kg
Giá tiền 10,430
XP 710

Bộ truyền dộng

Cấp bậc III
Giới hạn tải cho phép 22.94 t
Tốc độ quay xe 39 d/s
Khối lượng 5,350 kg
Giá tiền 1,660
XP 0
Cấp bậc IV
Giới hạn tải cho phép 25.69 t
Tốc độ quay xe 47 d/s
Khối lượng 5,850 kg
Giá tiền 4,740
XP 1,115

Radio

Cấp bậc III
Phạm vi radio 310 m
Khối lượng 50 kg
Giá tiền 630
XP 0
Cấp bậc VI
Phạm vi radio 415 m
Khối lượng 70 kg
Giá tiền 8,160
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác %
Bạc kiếm được
Tỉ lệ thắng %
Sát thương gây được
Số lượng giết mỗi trận
Thêm chi tiết @ vbaddict.net