VK 30.01 (H)

Đức - Tăng hạng nặng

Một nguyên mẫu dựa trên thân xe của Henschel, với bốn khung gầm được sản xuất cho mô-đen này từ tháng 03 đến tháng 10/1941. Công ty Krupp đã chế tạo 12 tháp pháo cho chiếc xe này.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc V
Máu
Default:
600 HP
Upgraded turret:
660 HP
Giá tiền 410,000
Khối lượng 16.42 t
Tốc độ tối đa 35 km/h
Tốc độ lùi tối đa 12 km/h
Giáp thân xe
Front:
50 mm
Side:
50 mm
Rear:
50 mm
Kíp lái
  • Commander
  • Gunner
  • Driver
  • Radio Operator
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc IV
Tháp pháo VK 30.01 (H) 0-Serie
Giáp
Front:
50 mm
Side:
50 mm
Rear:
50 mm
Tốc độ quay xe 42 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 330 m
Khối lượng 3,000 kg
Giá tiền 5,130
XP 0
Cấp bậc V
Tháp pháo VK 36.01 (H)
Giáp
Front:
80 mm
Side:
60 mm
Rear:
60 mm
Tốc độ quay xe 24 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 360 m
Khối lượng 7,680 kg
Giá tiền 10,260
XP 2,600

Súng

Cấp bậc IV
SỐ lượng đạn 100 rounds
Tốc độ bắn 16.67 r/m
Thời gian nạp đạn 3.60 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.30 s
Độ chính xác 0.55 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
110 HP
HEAT
110 HP
HE
175 HP (1.06 m)
Sát thương/phút
AP
1833.7 HP/min
HEAT
1833.7 HP/min
HE
2917.25 HP/min
Xuyên giáp
AP
43 mm
HEAT
87 mm
HE
38 mm
Tốc độ đạn
AP
385 m/s
HEAT
308 m/s
HE
385 m/s
Giá đạn
AP
30
HEAT
5 (gold)
HE
38
Khối lượng 780 kg
Giá tiền 10,450
XP 0
Cấp bậc IV
SỐ lượng đạn 130 rounds
Tốc độ bắn 26.09 r/m
Thời gian nạp đạn 2.30 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.30 s
Độ chính xác 0.40 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
70 HP
APCR
70 HP
HE
90 HP (0.52 m)
Sát thương/phút
AP
1826.3 HP/min
APCR
1826.3 HP/min
HE
2348.1 HP/min
Xuyên giáp
AP
67 mm
APCR
130 mm
HE
25 mm
Tốc độ đạn
AP
835 m/s
APCR
1044 m/s
HE
835 m/s
Giá đạn
AP
30
APCR
5 (gold)
HE
18
Khối lượng 700 kg
Giá tiền 13,970
XP 1,350
Cấp bậc IV
SỐ lượng đạn 50 rounds
Tốc độ bắn 15.00 r/m
Thời gian nạp đạn 4.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.30 s
Độ chính xác 0.41 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
110 HP
APCR
110 HP
HE
175 HP (1.06 m)
Sát thương/phút
AP
1650 HP/min
APCR
1650 HP/min
HE
2625 HP/min
Xuyên giáp
AP
103 mm
APCR
139 mm
HE
38 mm
Tốc độ đạn
AP
740 m/s
APCR
925 m/s
HE
740 m/s
Giá đạn
AP
70
APCR
7 (gold)
HE
38
Khối lượng 1,437 kg
Giá tiền 25,000
XP 2,140
Cấp bậc V
SỐ lượng đạn 50 rounds
Tốc độ bắn 15.00 r/m
Thời gian nạp đạn 4.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.30 s
Độ chính xác 0.39 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
110 HP
APCR
110 HP
HE
175 HP (1.06 m)
Sát thương/phút
AP
1650 HP/min
APCR
1650 HP/min
HE
2625 HP/min
Xuyên giáp
AP
110 mm
APCR
158 mm
HE
38 mm
Tốc độ đạn
AP
790 m/s
APCR
988 m/s
HE
790 m/s
Giá đạn
AP
70
APCR
7 (gold)
HE
38
Khối lượng 1,520 kg
Giá tiền 27,380
XP 3,400
Cấp bậc V
SỐ lượng đạn 40 rounds
Tốc độ bắn 7.50 r/m
Thời gian nạp đạn 8.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.30 s
Độ chính xác 0.55 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
350 HP
HEAT
350 HP
HE
410 HP (1.91 m)
Sát thương/phút
AP
2625 HP/min
HEAT
2625 HP/min
HE
3075 HP/min
Xuyên giáp
AP
64 mm
HEAT
104 mm
HE
53 mm
Tốc độ đạn
AP
470 m/s
HEAT
376 m/s
HE
470 m/s
Giá đạn
AP
120
HEAT
10 (gold)
HE
128
Khối lượng 2,100 kg
Giá tiền 28,000
XP 3,800
Cấp bậc VI
SỐ lượng đạn 40 rounds
Tốc độ bắn 11.54 r/m
Thời gian nạp đạn 5.20 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.50 s
Độ chính xác 0.35 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
135 HP
APCR
135 HP
HE
175 HP (1.06 m)
Sát thương/phút
AP
1557.9 HP/min
APCR
1557.9 HP/min
HE
2019.5 HP/min
Xuyên giáp
AP
150 mm
APCR
194 mm
HE
38 mm
Tốc độ đạn
AP
925 m/s
APCR
1156 m/s
HE
925 m/s
Giá đạn
AP
109
APCR
7 (gold)
HE
98
Khối lượng 1,740 kg
Giá tiền 53,000
XP 4,600
Cấp bậc VII
SỐ lượng đạn 45 rounds
Tốc độ bắn 12.00 r/m
Thời gian nạp đạn 5.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.50 s
Độ chính xác 0.34 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
135 HP
APCR
135 HP
Sát thương/phút
AP
1620 HP/min
APCR
1620 HP/min
Xuyên giáp
AP
157 mm
APCR
221 mm
Tốc độ đạn
AP
1170 m/s
APCR
1260 m/s
Giá đạn
AP
186
APCR
8 (gold)
Khối lượng 720 kg
Giá tiền 18,300
XP 9,200

Động cơ

Cấp bậc IV
Công suất động cơ 300 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 750 kg
Giá tiền 9,300
XP 0
Cấp bậc V
Công suất động cơ 375 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 1,000 kg
Giá tiền 16,600
XP 1,300
Cấp bậc VI
Công suất động cơ 400 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 850 kg
Giá tiền 24,000
XP 5,250

Bộ truyền dộng

Cấp bậc IV
Giới hạn tải cho phép 33.00 t
Tốc độ quay xe 20 d/s
Khối lượng 11,000 kg
Giá tiền 4,700
XP 0
Cấp bậc V
Giới hạn tải cho phép 41.00 t
Tốc độ quay xe 22 d/s
Khối lượng 11,000 kg
Giá tiền 10,170
XP 2,250

Radio

Cấp bậc III
Phạm vi radio 310 m
Khối lượng 50 kg
Giá tiền 630
XP 0
Cấp bậc VI
Phạm vi radio 415 m
Khối lượng 70 kg
Giá tiền 8,160
XP 0
Cấp bậc IX
Phạm vi radio 710 m
Khối lượng 150 kg
Giá tiền 43,200
XP 7,200

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 58.8658 %
Bạc kiếm được 5617.27
Tỉ lệ thắng 46.3679 %
Sát thương gây được 317.198
Số lượng giết mỗi trận 0.539017
Thêm chi tiết @ vbaddict.net