Löwe

Đức - Tăng hạng nặng

Quá trình phát triển chiếc siêu tăng hạng nặng 70 tấn này bắt đầu vào ngày 01/11/1941. Đến tháng 02/1942, công ty Krupp đề xuất dự án VK 70.01 tối tân, về sau đặt tên là Löwe ("Sư tử"). Một vài bản thiết kế đã được phác thảo, khác nhau về cấu hình, vũ khí trang bị và giáp bảo vệ. Tuy vậy, dự án đã bị hủy bỏ sau khi Quốc trưởng quyết định phát triển các tăng hạng nặng khác với trọng lượng thậm chí còn lớn hơn. Không có nguyên mẫu nào từng được chế tạo.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc VIII
Máu 1650 HP
Giá tiền 12,500
Khối lượng 48.50 t
Tốc độ tối đa 35 km/h
Tốc độ lùi tối đa 15 km/h
Giáp thân xe
Front:
120 mm
Side:
100 mm
Rear:
80 mm
Kíp lái
  • Commander
  • Gunner
  • Driver
  • Radio Operator
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc VIII
Tháp pháo Löwe
Giáp
Front:
120 mm
Side:
80 mm
Rear:
80 mm
Tốc độ quay xe 23 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 400 m
Khối lượng 15,000 kg
Giá tiền 30,000
XP 0

Súng

Cấp bậc IX
SỐ lượng đạn 80 rounds
Tốc độ bắn 5.00 r/m
Thời gian nạp đạn 12.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.86 s
Độ chính xác 0.33 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
320 HP
APCR
320 HP
HE
420 HP (1.91 m)
Sát thương/phút
AP
1600 HP/min
APCR
1600 HP/min
HE
2100 HP/min
Xuyên giáp
AP
234 mm
APCR
294 mm
HE
60 mm
Tốc độ đạn
AP
1150 m/s
APCR
1438 m/s
HE
1150 m/s
Giá đạn
AP
1030
APCR
10 (gold)
HE
650
Khối lượng 3,600 kg
Giá tiền 181,700
XP 0

Động cơ

Cấp bậc VIII
Công suất động cơ 800 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 750 kg
Giá tiền 45,000
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc VIII
Giới hạn tải cho phép 99.85 t
Tốc độ quay xe 24 d/s
Khối lượng 22,000 kg
Giá tiền 30,000
XP 0

Radio

Cấp bậc IX
Phạm vi radio 710 m
Khối lượng 150 kg
Giá tiền 7,200
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 74.2877 %
Bạc kiếm được 19152.7
Tỉ lệ thắng 48.831 %
Sát thương gây được 1019.85
Số lượng giết mỗi trận 0.611701
Thêm chi tiết @ vbaddict.net