Bat.-Châtillon 25 t

Pháp - Tăng hạng trung

Xe tăng thử nghiệm này là phiên bản phát triển hiện đại hơn của AMX 13. Nó đã được kiểm tra nhiều lần ở điều kiện thực tế, nhưng chưa bao giờ đi vào sản xuất hàng loạt cũng như phục vụ trong quân đội. Đã có 2 chiếc được chế tạo.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc X
Máu 1800 HP
Giá tiền 1
Khối lượng 10.97 t
Tốc độ tối đa 65 km/h
Tốc độ lùi tối đa 23 km/h
Giáp thân xe
Front:
60 mm
Side:
40 mm
Rear:
30 mm
Kíp lái
  • Commander (Radio Operator, Loader)
  • Gunner (Loader)
  • Driver
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc X
Tháp pháo Turret_1_Bat_Chatillon25t_IGR
Giáp
Front:
50 mm
Side:
30 mm
Rear:
15 mm
Tốc độ quay xe 38 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 400 m
Khối lượng 5,700 kg
Giá tiền 37,000
XP 0

Súng

Cấp bậc X
SỐ lượng đạn 30 rounds
Tốc độ bắn 5.89 r/m
Thời gian nạp đạn 40.00 s
Băng đạn Size: 5
Reload time: 2.73 s
Thời gian nhắm 2.70 s
Độ chính xác 0.38 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
APCR
390 HP
HEAT
390 HP
HE
480 HP (1.91 m)
Sát thương/phút
APCR
2297.1 HP/min
HEAT
2297.1 HP/min
HE
2827.2 HP/min
Xuyên giáp
APCR
259 mm
HEAT
330 mm
HE
53 mm
Tốc độ đạn
APCR
1460 m/s
HEAT
800 m/s
HE
800 m/s
Giá đạn
APCR
1200
HEAT
12 (gold)
HE
680
Khối lượng 3,000 kg
Giá tiền 325,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc X
Công suất động cơ 720 hp
Khả năng cháy 10 %
Khối lượng 1,426 kg
Giá tiền 94,250
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc X
Giới hạn tải cho phép 28.00 t
Tốc độ quay xe 42 d/s
Khối lượng 4,100 kg
Giá tiền 68,200
XP 0

Radio

Cấp bậc X
Phạm vi radio 750 m
Khối lượng 80 kg
Giá tiền 54,000
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác %
Bạc kiếm được
Tỉ lệ thắng %
Sát thương gây được
Số lượng giết mỗi trận
Thêm chi tiết @ vbaddict.net