E 25

Đức - Chống tăng

Công tác nghiên cứu chế tạo E 25 là một phần của chương trình "E", vốn chịu sự giám sát của hội đồng Waffenprüfamt 6. E 25 được công ty Argus (Karlsruhe, Đức) phát triển theo hướng dẫn chỉ đạo từ Tiến sĩ Herman Klaue. Không có nguyên mẫu nào được sản xuất.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc VII
Máu 830 HP
Giá tiền 6,700
Khối lượng 14.98 t
Tốc độ tối đa 65 km/h
Tốc độ lùi tối đa 20 km/h
Giáp thân xe
Front:
50 mm
Side:
30 mm
Rear:
30 mm
Kíp lái
  • Commander (Radio Operator)
  • Gunner
  • Driver
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc VII
Tháp pháo E 25
Giáp
Front:
mm
Side:
mm
Rear:
mm
Tốc độ quay xe 44 d/s
Gốc nâng của tháp -12°/12
Tầm nhìn 360 m
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 100
XP 0

Súng

Cấp bậc VI
SỐ lượng đạn 60 rounds
Tốc độ bắn 20.00 r/m
Thời gian nạp đạn 3.00 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 1.50 s
Độ chính xác 0.30 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
135 HP
APCR
135 HP
HE
175 HP (1.06 m)
Sát thương/phút
AP
2700 HP/min
APCR
2700 HP/min
HE
3500 HP/min
Xuyên giáp
AP
150 mm
APCR
194 mm
HE
38 mm
Tốc độ đạn
AP
925 m/s
APCR
1156 m/s
HE
925 m/s
Giá đạn
AP
109
APCR
7 (gold)
HE
98
Khối lượng 955 kg
Giá tiền 53,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc VIII
Công suất động cơ 700 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 1,200 kg
Giá tiền 54,000
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc VII
Giới hạn tải cho phép 29.00 t
Tốc độ quay xe 44 d/s
Khối lượng 9,000 kg
Giá tiền 12,860
XP 0

Radio

Cấp bậc VI
Phạm vi radio 710 m
Khối lượng 70 kg
Giá tiền 8,160
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 71.3097 %
Bạc kiếm được 10463
Tỉ lệ thắng 49.5151 %
Sát thương gây được 853.775
Số lượng giết mỗi trận 1.01513
Thêm chi tiết @ vbaddict.net