IS-6

Liên ban Xô Viết - Tăng hạng nặng

Kế hoạch chế tạo chiếc xe này được phác thảo tại cục xây dựng thuộc nhà máy Chelyabinsk Kirov từ tháng 12/1943 cho tới hè năm 1944. Quá trình phát triển và xây dựng nguyên mẫu đầu tiên sau này diễn ra ở nhà máy Uralmash. Tuy nhiên, chiếc xe không có ưu điểm vượt trội nào so với các thiết kế tăng hạng nặng khác đang được xem xét, đồng thời lớp giáp bị coi là tệ hơn nhiều so với IS-4 (Object 701). Chính vì thế, IS-6 đã không được lựa chọn để đưa vào sản xuất.

Tháp pháo

Cấp bậc VIII
Tháp pháo IS-6
Giáp
Front:
150 mm
Side:
150 mm
Rear:
100 mm
Tốc độ quay xe 24 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 350 m
Khối lượng 12,500 kg
Giá tiền 33,680
XP 0

Súng

Cấp bậc VIII
SỐ lượng đạn 30 rounds
Tốc độ bắn 5.13 r/m
Thời gian nạp đạn 11.70 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 3.40 s
Độ chính xác 0.46 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
390 HP
APCR
390 HP
HE
530 HP (2.49 m)
Sát thương/phút
AP
2000.7 HP/min
APCR
2000.7 HP/min
HE
2718.9 HP/min
Xuyên giáp
AP
175 mm
APCR
217 mm
HE
61 mm
Tốc độ đạn
AP
790 m/s
APCR
988 m/s
HE
790 m/s
Giá đạn
AP
1025
APCR
12 (gold)
HE
608
Khối lượng 2,590 kg
Giá tiền 135,140
XP 0

Động cơ

Cấp bậc IX
Công suất động cơ 700 hp
Khả năng cháy 15 %
Khối lượng 750 kg
Giá tiền 84,000
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc VIII
Giới hạn tải cho phép 59.90 t
Tốc độ quay xe 26 d/s
Khối lượng 11,000 kg
Giá tiền 27,920
XP 0

Radio

Cấp bậc VII
Phạm vi radio 440 m
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 18,600
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 75.2569 %
Bạc kiếm được 13083.4
Tỉ lệ thắng 50.4754 %
Sát thương gây được 1217.23
Số lượng giết mỗi trận 0.923171
Thêm chi tiết @ vbaddict.net