M60

Mỹ - Tăng hạng trung

M60 là phiên bản hiện đại hóa khá nhiều từ xe tăng M48. Bản thử nghiệm được bắt đầu phát triển từ năm 1957, và đến năm 1959 quân lệnh sản xuất chiếc tăng đầu tiên được trao cho hãng Chrysler.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc X
Máu 2000 HP
Giá tiền 22,500
Khối lượng 24.89 t
Tốc độ tối đa 48.3 km/h
Tốc độ lùi tối đa 20 km/h
Giáp thân xe
Front:
93.2 mm
Side:
73.7 mm
Rear:
25.4 mm
Kíp lái
  • Commander
  • Gunner
  • Driver
  • Loader (Radio Operator)
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc X
Tháp pháo M60
Giáp
Front:
177.8 mm
Side:
76.2 mm
Rear:
50.8 mm
Tốc độ quay xe 42 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 420 m
Khối lượng 8,400 kg
Giá tiền 66,000
XP 0

Súng

Cấp bậc X
SỐ lượng đạn 57 rounds
Tốc độ bắn 6.82 r/m
Thời gian nạp đạn 8.80 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 1.80 s
Độ chính xác 0.35 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
APCR
390 HP
HEAT
390 HP
HE
480 HP (1.91 m)
Sát thương/phút
APCR
2659.8 HP/min
HEAT
2659.8 HP/min
HE
3273.6 HP/min
Xuyên giáp
APCR
268 mm
HEAT
330 mm
HE
53 mm
Tốc độ đạn
APCR
1478 m/s
HEAT
1173 m/s
HE
1173 m/s
Giá đạn
APCR
1000
HEAT
12 (gold)
HE
680
Khối lượng 2,850 kg
Giá tiền 325,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc X
Công suất động cơ 750 hp
Khả năng cháy 10 %
Khối lượng 2,053 kg
Giá tiền 100,000
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc X
Giới hạn tải cho phép 49.50 t
Tốc độ quay xe 52 d/s
Khối lượng 8,000 kg
Giá tiền 82,500
XP 0

Radio

Cấp bậc X
Phạm vi radio 750 m
Khối lượng 70 kg
Giá tiền 54,000
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 76.3308 %
Bạc kiếm được -16411.5
Tỉ lệ thắng 53.0711 %
Sát thương gây được 2191.74
Số lượng giết mỗi trận 1.10862
Thêm chi tiết @ vbaddict.net