M6A2E1

Mỹ - Tăng hạng nặng

M6A2E1 là bản phát triển tiếp theo của tăng hạng nặng T1 và M6. Được nghiên cứu từ tháng 08/1944, chiếc xe này có tháp pháo lớn hơn và dùng súng 105 mm. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ đi vào sản xuất hàng loạt.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc VIII
Máu 1500 HP
Giá tiền 7,500
Khối lượng 36.85 t
Tốc độ tối đa 29 km/h
Tốc độ lùi tối đa 10 km/h
Giáp thân xe
Front:
191 mm
Side:
44 mm
Rear:
41 mm
Kíp lái
  • Commander
  • Gunner
  • Driver
  • Radio Operator
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc VIII
Tháp pháo M6A2E1D4
Giáp
Front:
229 mm
Side:
89 mm
Rear:
208 mm
Tốc độ quay xe 23 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 380 m
Khối lượng 12,000 kg
Giá tiền 19,200
XP 0

Súng

Cấp bậc VIII
SỐ lượng đạn 60 rounds
Tốc độ bắn 5.05 r/m
Thời gian nạp đạn 11.89 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 2.29 s
Độ chính xác 0.42 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
320 HP
APCR
320 HP
HE
420 HP (1.91 m)
Sát thương/phút
AP
1616 HP/min
APCR
1616 HP/min
HE
2121 HP/min
Xuyên giáp
AP
198 mm
APCR
245 mm
HE
53 mm
Tốc độ đạn
AP
945 m/s
APCR
1181 m/s
HE
945 m/s
Giá đạn
AP
1000
APCR
12 (gold)
HE
680
Khối lượng 2,400 kg
Giá tiền 118,000
XP 0

Động cơ

Cấp bậc X
Công suất động cơ 960 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 612 kg
Giá tiền 100,000
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc VIII
Giới hạn tải cho phép 70.50 t
Tốc độ quay xe 24 d/s
Khối lượng 15,000 kg
Giá tiền 15,000
XP 0

Radio

Cấp bậc VIII
Phạm vi radio 570 m
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 21,600
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 73.2676 %
Bạc kiếm được 14341.9
Tỉ lệ thắng 49.1902 %
Sát thương gây được 1003.72
Số lượng giết mỗi trận 0.642819
Thêm chi tiết @ vbaddict.net