Pz.Kpfw. T 15

Đức - Tăng hạng nhẹ

Chiếc xe tăng hạng nhẹ thử nghiệm này được phát triển bởi nhà máy Škoda trong năm 1941-1943 với tổng cộng 5 nguyên mẫu được chế tạo. Chiếc xe này chưa từng được sản xuất hàng loạt và cũng không đi vào phục vụ.

Những đặc điểm chính

Cấp bậc III
Máu 260 HP
Giá tiền 900
Khối lượng 7.45 t
Tốc độ tối đa 60 km/h
Tốc độ lùi tối đa 20 km/h
Giáp thân xe
Front:
30 mm
Side:
20 mm
Rear:
12 mm
Kíp lái
  • Commander (Gunner)
  • Driver
  • Radio Operator
  • Loader
Compare similar

Tháp pháo

Cấp bậc III
Tháp pháo Pz.Kpfw. T 15
Giáp
Front:
30 mm
Side:
25 mm
Rear:
25 mm
Tốc độ quay xe 44 d/s
Gốc nâng của tháp 360
Tầm nhìn 350 m
Khối lượng 1,200 kg
Giá tiền 3,500
XP 0

Súng

Cấp bậc II
SỐ lượng đạn 78 rounds
Tốc độ bắn 26.25 r/m
Thời gian nạp đạn 2.29 s
Băng đạn /
Thời gian nhắm 1.71 s
Độ chính xác 0.41 m
Gốc nâng của súng
Sát thương (Bán kính nổ)
AP
40 HP
APCR
40 HP
HE
45 HP (0.31 m)
Sát thương/phút
AP
1050 HP/min
APCR
1050 HP/min
HE
1181.25 HP/min
Xuyên giáp
AP
42 mm
APCR
74 mm
HE
18 mm
Tốc độ đạn
AP
750 m/s
APCR
938 m/s
HE
750 m/s
Giá đạn
AP
14
APCR
2 (gold)
HE
8
Khối lượng 100 kg
Giá tiền 2,730
XP 0

Động cơ

Cấp bậc IV
Công suất động cơ 274 hp
Khả năng cháy 20 %
Khối lượng 470 kg
Giá tiền 12,000
XP 0

Bộ truyền dộng

Cấp bậc III
Giới hạn tải cho phép 12.20 t
Tốc độ quay xe 46 d/s
Khối lượng 1,200 kg
Giá tiền 3,600
XP 0

Radio

Cấp bậc VI
Phạm vi radio 710 m
Khối lượng 70 kg
Giá tiền 8,160
XP 0

Hiệu quả trên chiến trường

Độ chính xác 59.5756 %
Bạc kiếm được 5223.6
Tỉ lệ thắng 54.9892 %
Sát thương gây được 136.774
Số lượng giết mỗi trận 0.486145
Thêm chi tiết @ vbaddict.net